Postovi

Prikazuju se postovi od rujan, 2017

Djevičanski gravitacioni talasi

Slika
Virgo interferometar, Italija Za 27./28. septembar 2017. najavljeno je nešto zanimljivo. Neko vrijeme se šuškalo o tome, ali sad postaje zvanično, sa tim što će uskoro biti više informacije o prirodi novog otkrića. Dakle, o čemu je riječ? Prvo - gravitacioni talasi su detektovani četvrti put. Dakle, sada smo sigurni da takvi događaji nisu na nivou incidenta, nego da su prirodni fenomen koji se dešava ne baš tako rijetko. Jedino su naši uređaji za detekciju bili preslabi da ih detektuju. Drugo - ovo je prvi put da ih detektuje jedan evropski centar. Ovaj put je to bio VIRGO opservatorija koja se nalazi u blizini Pize. VIRGO interferometar je radio u kolaboraciji sa američkim LIGO - 14. avgusta 2017. godine VIRGO i LIGO su detektovali signale koji dolaze od para spiralnih rotirajućih objekata, masa 31 i 25 masa Sunca. Sve ovo se desilo na 540 miliona parseka, odnosno, 1.8. milijardi svjetlosnih godina daleko od nas.  Treće, kako je uključen i evropski "djevič

Dugoročni efekti pigmenata za tetovaže na organizam

Slika
Tetovaže su danas popularnije nego ikad prije. Prije su se povezivale ili sa određenim profesijama i društvenim klasama te grupama, obično bliskim različitim ilegalnim aktivnostima, dok danas viđamo tetovaže na pripadnicima svih slojeva društva. Praktično svaki tip tetovaže i slika imaju određeno značenje.  Međutim, raširenost ovakvog načina ukrašavanja tijela za sobom je uvijek budila i određenu zabrinutost za zdravstvene posljedice. Pigmenti koji se koriste za tetoviranje su obično označeni kao "histološki inaktivni", ali neki pigmenti su problematičniji od drugih. Dugo se smatralo da je najveći rizik prilikom tetoviranja nesterilnost instrumenata i mogućnost infekcije, pogotovo infekcije tetanusom, hepatitisom i HIV-om, međutim, najnovija rad objavljen u Scient ific Reports pod nazivom " Synchrotron-based ν-XRF mapping and μ-FTIR microscopy enable to look into the fate and effects of tattoo pigments in human skin " pokazuje šta se događa sa tattoo pi

Kvantni kompjuter simulirao molekulu berilijum hidrida

Slika
Izvor: Youtube Nedavno je tim istraživača iz IBM-a uspio pomoću kvantnog kompjutera simulirati molekulu minerala berilijum hidrida, vrlo jednostavne i male molekule koja se sastoji od dva atoma hidrogena i jednog atoma berilijuma. Naime, kada se zna da je za ovakve simulacije potrebno predvidjeti najstabilnije stanje ove strukture, a za to je, opet, potrebno predvidjeti ponašanje svakog posebnog elektrona i simulirati ga, onda shvatamo da je riječ o izuzetno komplikovanoj operaciji. Rad u kojem je opisana ova simulacija objavljen je 14. septembra ove godine u časopisu Nature pod naslovom “ Hardware-efficient variational quantum eigensolver for small molecules andquantum magnets ”. Današnjim računarima simulacija molekule berilijum hidrida predstavlja veliki problem i ovo što su uspjeli istraživači sa IBM-a predstavlja veliki korak.  Kvantni kompjuteri bi trebali biti idući veliki korak u razvoju informacionih tehnologija. Umjesto bita, oni bi koristili kvantne bite, tj. k

Flaška: programirana orgonska prevara ("informirana boca za živu vodu")

Slika
Bezmalo sam se šokirala kada sam vidjela da se na blogu bh. doktorice nutricionizma Marizele Šabanović reklamira pseudonauka - flaše za vodu koje vodu "programiraju". Ne radi se o random adds, nego o reklami koja je pomno odabrana da stoji na tom blogu. Flašku inače reklamiraju kao "informirana boca za živu vodu".  Na moje pitanje dr Šabanović zašto promoviše ovo, nisam dobila odgovor, nego samo nekulturno protupitanje "zašto to želim znati": Dakle, da vidimo zašto ne trebate dati 29-37 KM za "flašku". Proučavala sam 2 sajta na kojima se reklamira ovaj "patent": jedan bosanski i jedan  hrvatski . Prije nego što razmotrimo tvrdnje iznesene na ovom sajtovima, želim napraviti mali uvod o porijeklu ove baljezgarije. Sve ovo što će se trućati na ovim sajtovima vodi porijeklo od "orgonske teorije" austrijskog poslije-frojdovskog psihoanalitičara Wilhelma Reicha (1897. - 1957.).  Reich je bio pripadn

Voda pamti loše nastavnike

Slika
Prilično je šokantno i bljuc kada saznate da je u jednoj sarajevskoj osnovnoj školi nastavnica hemije djeci na satu pričala o tome kako je voda "možda živo biće" i kako "voda pamti". Ja sam mislila da je ova mitologija i pseudonauka demode jer se dugo nisu javljale priče  o tome, međutim, ispostavilo se da debelo griješim i da neki nastavnici, u želji da ispadnu "cool" i zanimljivi, a ne znajući kako da djecu zainteresiraju za pravu nauku, posežu za ovim baljezgarijama.  Nažalost, post na FB grupi Šr Slađana Velkov u kojem se žalim na ovu promociju šarlatanstva rezultirao je time da iz rupa izmile pobornici šarlatanstva i ubijeđuju nas u to kako "imatunešto". Stoga sam smatrala da je potrebno napisati post u kojem se obaraju ove baljezgarije.  Postoje dvije priče-mita na koju se naslanjaju proponenti ove baljezgarije. Nastavnica kemije, čije ime neću spomenuti u  sarajevskoj školi čije ime neću spomenuti kako ne bih oštetila grupu

Mikroevolucija čovjeka i dalje traje

Slika
Evolucija je veoma spor proces i jedan ljudski život nije obično dovoljan da bismo na oči vidjeli kako se događa, osim ako ne proučavamo bakterije i još neke organizme koji se brzo razmnožavaju te možemo pratiti osobine na nizu generacija. Međutim, ako pručavamo niz viših organizama, primjerice, sisavce, efekte evolucije ćemo teško uočiti u toku nekih 70-100 godina. Stoga je nekima lakše odbaciti evoluciju kao stvarnost. Ljudi su fizički isti već jako dugo vremena: naša vrsta se veoma malo izmijenila od posljednjeg ledenog doba, što je nekih više od 40 000 godina. Kažu da je posljednja velika promjena na Homo sapiensu bila pojava jake donje vilice, koju naši rođaci čimpanze, gorile i orangutani nemaju. Pa ipak, evolucija naše vrste nije stala: stalno smo izloženi faktorima sredine i selekciji. Naposlijetku, žene su evoluirale bujne grudi, kakve naše pretkinje nisu imale, jer je to u seksualnoj selekciji bila poželjna osobina. No, osim ovih uočljivih, postoji niz sitnih, g

Jedna vakcina za sve

Slika
Veliki problem imunizacije predstavlja i činjenica da je vakcinacija uvijek stres i za dijete i za roditelje, da nije baš sasvim ugodna stvar. Stres se ponavlja pri svakom novom vakcinisanju.  Međutim, naučnici sa Massachusetts Institute of Technology (MIT) razvijaju tehnologiju pomoću koje bi se u budućnosti mogle davati sve vakcine odjednom, a da se odgovarajuće doze različitih vakcina oslobađaju u tačno određeno vrijeme, a ne u istom trenutku. Naučnici su razvili male doze, koje se mogu napuniti vakcinom, a zatim zapečatiti - doze nalikuju na male šoljice kafe i kao da imaju poklopac. Dizajn ovih čašica se može promijeniti tako da se one slome i ispuste svoj sadržaj u tačno određeno vrijeme.  Testovi na miševima su pokazali kako ovi mini-kontejneri ispuštaju aktivne tvari tačno u programirano vrijeme- 9, 20 i 41 dan nakon što su ubrizgane. Sami mini-kontejneri su napravljeni od bio-kompatibilnog polimera PLGA, koje se već koristi u izradi protetičkih uređaja i implan

Mali rječnik genetike, drugi dio

Slika
(Ovaj kratki rječnik nije nastao sa intencijom da to bude stručni rječnik svih pojmova iz genetike, nego je namijenjen učenicima i laicima te su stoga pojmovi objašnjeni što je moguće jednostavnije)  Kloniranje: metoda manipulacije genetičkim materijalom u cilju dobijanja genetički istovjetnih jedinki. Jedinke koje imaju istovjetan genetički materijal se nazivaju klonovima.  Mitohondrijalna DNK (mDNK):  mitohondrijalna i hloroplastna DNK su zasebne molekule u genomu viših organizama, onih čije stanice imaju organele. Prema teoriji endosimbioze, mitohondrije i hloroplasti su nastali od bakterija, koje je neka stanica progutala. DNK koja se nalazi u ovim organelama stanice ima više sličnosti sa bakterijskom DNK - cirkularna je, a geni su kontinuirani (nema introna). Međutim, i na ovoj DNK se nekada mogu dogoditi mutacije koje izazivaju ozbiljne poremećaje metabolizma. Mi nasljeđujemo svu svoju mitohondrijalnu DNK od majke, jer spermatozioidi pri oplodnji svoje mitohondrij

Novinarska nepismenost Treska portale

Slika
U policijskoj akciji "Treska" zaplijenjene neke opojne supstance.  Evo kako Dnevni Avaz izvještava: Ovako Klix : Toliko mali pasus, a toliko grešaka! Zapravo, dođe čovjeku da se zapita da li je moguće napraviti ovoliko mnogo pravopisnih grešaka na ovako malom prostoru. Očigledno je da je sve počelo od policijskog izvještaja, ali haj' dobro, policija nema lektore, međutim "respektabilni" mediji su mogli da isprave pravopisne greške u izvještaju i objave koliko-toliko pismen članak. Ali ne, dok na biroima čame pismena djeca, nepismeni primaju plate.  Greške su sljedeće: 1. Ne postoji riječ "anfetamin". Kao što ne postoji "bonba". Tačka.  2. Amfetamin nije komercijalni naziv hemikalije. Generičke nazive ne pišemo velikim slovom. Samo lijekove i hemikalije sa zaštićenim imenom pišemo velikim slovom. Tako će "insulin" biti sa malim početnim, a Humulin M3 velikim. Dakle, treba pisati "amfetamin".

Nauka za djecu: materija, fizikalno polje, fizikalni sistem i drugi pojmovi fizike

Slika
Video:  Tekst videa:  Fizika često koristi neke pojmove, koje smo svi čuli, ali često ne znamo njihovo tačno značenje. Neki od tih osnovnih pojmova u fizici su materija, čestica, tijelo, kretanje, fizikalno polje i i fizikalni sistem. Materija je zapravo sve ono što nas okružuje: drvo, zrak, voda, Sunčeva toplina, svjetlost, drugi ljudi, životinje. Osnovni oblici materije su supstanca ili tvar i fizikalno polje. Supstancu možemo neposredno osjetiti, što znači da je možemo opipati. Supstanca ima masu, što znači da je možemo izvagati.  Recimo, komad magneta je supstanca, jedno jedinjenja metala željeza. Međutim, kada dva magneta primaknemo jedan drugom, oni će se privući ili odbiti, u ovisnosti kako su okrenuti jedan drugom. Mi ne možemo vidjeti niti opipati silu koja te magnete privlači ili odbija. Međutim, svjesni smo da između ta dva magneta postoji neko polje, koje slabi ako magnete udaljavamo jedan od drugoj.  Na određenoj udaljenosti, ovi magneti se više neće među