Moderna "prekraja" svoju vakcinu protiv COVID-19 - za booster dozu
Kompanija Moderna razvija svoju COVID-19 vakcinu tako da bude efikasnija protiv nekih novih sojeva virusa SARS-CoV-2, poput južnoafričke varijante. Naime, iRNK (mRNA) sekvenca u ovom tipu vakcina se može relativno jednostavno "prekrojiti" tako da "pokriva" i neke nove sojeve/varijante ovog virusa koji imaju malo izmijenjenu sekvencu za Spike protein. Ove sekvence informacione RNK su srž RNK vakcina poput Pfizer i Moderna. 

Podaci pretkliničke studije na miševima pokazuju da Modernin kandidat za "booster" treću dozu vakcine protiv COVID-19 (mRNA-1273.351 i mRNA-1273.211) povećava titre neutralizirajućih antitijela protiv južnoafričke varijante SARS-CoV-2 koja izaziva zabrinutost (variant of concern). Rad o ovome je dostupan na preprint platformi bioRxiv pod naslovom "Variant SARS-CoV-2 mRNA vaccines confer broad neutralization as primary or booster series in mice". Treba naglasiti da se radi o preprintu i da ovaj rad nije službeno publikovan te da treba proći stručne recenzije.

mRNA-1273.351 kodira za S protein koji se nalazi u liniji B.1.351 ("južnoafrički soj") i mRNA-1273.211 koji sadrže smjesu mRNA-1273 (nazovimo to sekvencom za Spike iz "originalnog soja", uslovno rečeno - to je ona koja se nalazi su sadašnjoj Moderna vakcini iz 2020.) i mRNA-1273.351 u omjeru 1: 1.  Dakle, naredna generacija tj. treća booster doza Modernine vakcine bi sadržavala i sekvencu koja je bila u prvoj vakcini i sevencu za ovu novu varijantu.

Obje vakcine procijenjene su kao primarna serija od 2 doze kod miševa. mRNA-1273.351 također je procijenjena kao pomoćna (booster) doza kod životinja koje su prethodno vakcinisane s 2 doze vakcine mRNA-1273. 

Rezultati pokazuju da je primarna serija cijepljenja mRNA-1273.351 bila efikasnija u povećanju titra neutralizirajućih antitijela protiv varijante B.1.351, dok je mRNA-1273.211 bila najefikasnija u pružanju široke unakrsne neutralizacije. Uz to, ovi su rezultati pokazali da je treća doza mRNA-1273.351 značajno povećala titre divljeg tipa B.1.351. I mRNA-1273.351 i mRNA-1273.211 trenutno se procjenjuju u dodatnim pretkliničkim izazovnim modelima i u fazi 1/2 kliničkih studija.

Ovo bi učinilo Moderna vakcinu efikasnijom na ovaj soj, ali je i demonstracija koncepta "prekrajanja" sekvence u mRNA vakcinama. Očekuju se slična istraživanja i za Pfizerovu Comirnaty vakcinu.

Primjedbe

Popularni postovi s ovog bloga

Sastav Pfizerove i Modernine RNK vakcine i osobine RNK vakcina

Greške jednog Nobelovca: Luc Montagnier

Soda bikarbona i "alkalna prehrana" - opasni mitovi koji ne umiru