Vitamin D kao suplement kod COVID-19? Nedovoljno dokaza

Za vrijeme najkritičnijih mjeseci pandemije, kada su se tražili lijekovi i sredstva  smanjenja rizika obolijevanja, jedan vitamin je bio naročito aktuelan - tvrdilo se da vitamin D smanjuje rizik obolijevanja i pomaže oboljelim od COVID-19. 

Vitamin D je imunomodulator, i pomaže aktivnosti imunološkog sistema, pa čak i smanjuje sklonost infekcijama, ali kakve dokaze u 2021. imamo o njegovom utjecaju na bolest?

Prema Cochrane, još nema dovoljno dokaza za efikasnost, ali ni puno dokaza protiv. Jednostavno, dizajn postojećih studija o vitaminu D je isuviše heterogen, pacijentima su davane različite doze vitamina D, bili su u različitom stanju...

Tako se navodi da vitamin D može možda smanjiti potrebu da se pacijente  stavlja na ventilator kako bi im pomogao disati, ali dokazi nisu sigurni. Jedno istraživanje (na sudionicima s teškim COVID-19) izvijestilo je da je devet od 119 sudionika kojima je dat vitamin D trebalo staviti na ventilator, a 17 od 118 koji su dobivali placebo trebao je ventilator.Međutim, to još uvijek nije dovoljan dokaz.

"Trenutno nema dovoljno dokaza za utvrđivanje koristi i štete dodataka vitamina D kod liječenja COVID-19. Dokazi o efikasnosti vitamina D za liječenje COVID-19 vrlo su neizvjesni. Postoje samo ograničene sigurnosne informacije i brinuli smo se o dosljednosti mjerenja i bilježenja tih ishoda", navodi se u Cochrane i dodaje kako su našli tri randomizirane kliničke studije o vitaminu D i COVID-19 u toku i da ih prate, kao i WHO.

Uključena ispitivanja pokazala su značajnu kliničku i metodološku heterogenost, uglavnom zbog različitih strategija suplementacije, formulacija, statusa vitamina D sudionika i prijavljenih ishoda.

Više na: Cochrane.

"Hitno su potrebna dobro smišljena i adekvatno pokrenuta randomizirana kontrolirana ispitivanja (RCT) s odgovarajućim postupkom randomizacije", zaključak je Cochrane.

Primjedbe

Popularni postovi s ovog bloga

Sastav Pfizerove i Modernine RNK vakcine i osobine RNK vakcina

Greške jednog Nobelovca: Luc Montagnier

Soda bikarbona i "alkalna prehrana" - opasni mitovi koji ne umiru