Jedna od 10 osoba će imati dugi COVID-19
Procjenjuje se da najmanje 65 miliona ljudi širom svijeta ima hronični COVID-1, odnosno dugi kovid, a stvarni broj je vjerovatno veći. Pregled stanja procjenjuje da će 10% ljudi zaraženih virusom SARS-CoV-2 imati dugotrajne simptome. "Dijagnostičke i mogućnosti liječenja trenutno su nedostatne, a mnoga klinička ispitivanja su hitno potrebna", zaključuje studija. Otkriće bi trebalo potaknuti preispitivanje politika koje dopuštaju da se COVID-19 gotovo nekontrolisano širi među ljudima koji su najmanje osjetljivi na teške bolesti.

Australski naučnici su, u saradnji s američkim epidemiologom Ericom Topolom u januaru 2023. objavili studiju u Nature Reviews Microbiology, pod naslovom "Long COVID: major findings, mechanisms and recommendations", u kojoj upozoravaju na raširenost dugog kovida. 

Simptomi dugotrajnog/dugog COVID-a variraju, ali mogu uključivati jak umor, oštećenje mozga i disfunkciju nervnog sistema, kao i mučninu i otežano disanje. Rizik dugog kovida se povećva s broj reinfekcija.

Istraživači koji su učestvovali u ovom izvještaju vjeruju da postoje značajne sličnosti između dugog COVID-19 i nekih hroničnih zdravstvenih stanja, poput mijalgijskog encefalomijelitisa/sindroma hroničnog umora i poremećaja autonomnog nervnog sistema. Otprilike polovina ljudi koji dugo žive s COVID-om ispunjava kriterije mijalgijskog encealitisa/sindroma hroničnog umora.

Još od dugom kovidu i post-kovid sindromu pročitajte ovdje.

Kako COVID-19 negativno utječe na nervni sistem?

Reinfekcije COVID-19 povećavaju rizik od zdravstvenih problemaPrimjedbe

Popularni tekstovi

Šta treba znati o Q groznici?

Pametni beton antičkih Rimljana omogućio trajnost njihovih građevina

Fizika i hemija majoneze