Molnupiravir ne smanjuje rizik hospitalizacije i smrtnost od COVID-19, ali skraćuje oporavakRandomizirano kontrolisano ispitivanje s više od 25 000 sudionika sugeriše kako upotreba  molnupiravira ne smanjuje smrtnost ili rizik od hospitalizacije među pacijentima s COVID-19 koji su vakcinisani, a imaju veći rizik od smrtnosti.

Ovo nije jedini zaključak istraživanja.

Pacijenti koji su uzimali molnupiravir oporavili su se brže (u prosjeku 4,2 dana brže) u poređenju s pacijentima u kontrolnoj grupi ispitivanja.

Molnupiravir je jedan od antivirusnih lijekova koji su se koristili kao terapija protiv SARS-CoV-2. Uzima se oralno i djeluje tako što sprječava replikaciju virusa. Međutim antivirusni lijekovi često ne ispune obično prevelika očekivanja koja javnost ima od njih, a ta očekivanja su da drastično smanjuju smrtnost. Nažalost, iako lijek obećava, i djeluje na replikaciju virusa, često virus do uzimanja terapije već načini štetu. Ali, iako nije uočeno smanjenje smrtnosti, već skraćivanje oporavka itetako znači.

Molnupiravir (uzet u dozi od 800 mg dva puta dnevno tokom pet dana) prema istraživanju objavljenom u Lancetu u decembru 2022. godine, ne smanjuje broj prijema u bolnicu ili smrtnost ali kraći oporavak je već dosta dobar rezultat. 

Prethodne studije pokazale su da je molnupiravir efikasan u smanjenju prijema u bolnicu kod pacijenata s blagim do umjerenim COVID-19 i WHO preporučuje njegovu upotrebu za pacijente s najvećim rizikom od prijema u bolnicu. 

Međutim, studije su do sada provedene u uglavnom nevakcinisanoj populaciji i prije pojave omikron varijante. Ovo novo ispitivanje provedeno je na većinskoj vakcinisanoj populaciji gdje je većina infekcija COVID-19 bila uzrokovana varijantom omikron.

Studija je uključila 25.708 sudionika starijih od 18 godina (prosječna dob 57 godina) s većim rizikom od smrti ili hospitalizacije zbog infekcije COVID-19 iz zdravstvenih centara u Ujedinjenom Kraljevstvu. Smatralo se da su pacijenti izloženi većem riziku od hospitalizacije ili smrti ako su bili u dobi od 50 godina ili više - ili u dobi od 18 godina ili više s relevantnim zdravstvenim problemima. Pacijenti su imali potvrđenu infekciju omikronom COVID-19 i nisu se dobro osjećali pet dana ili manje prije početka liječenja. Rezultati predstavljaju ishode za pacijente liječene između 8. decembra 2021. i 27. aprila 2022. godine, tokom vrhunca vala omikrona u Ujedinjenom Kraljevstvu.


Otprilike polovina pacijenata u ispitivanju (12 774 osobe) primala je 800 mg molnupiravira dva puta dnevno tokom pet dana, koji su uzimani kod kuće, uz standardnu njegu. Kontrolna polovica ispitivanja (12 934 osobe) primala je samo standardnu njegu.

Nije primijećena korist u smanjenju hospitalizacije ili stope smrtnosti između skupine koja je primala molnupiravir i kontrolne skupine. U skupini liječenoj molnupiravirom bilo je 105 slučajeva smrti ili hospitalizacije (0,8%), dok je u kontrolnoj skupini bilo 98 slučajeva smrti ili hospitalizacije (0,8%).

Primjedbe

Popularni tekstovi

Šta treba znati o Q groznici?

Pametni beton antičkih Rimljana omogućio trajnost njihovih građevina

Fizika i hemija majoneze