Da li medonosne pčele sada žive kraće?
Životni vijek medonosnih pčela (Apis mellifera) smanjio se za pola od sedamdesetih godina prošlog vijeka, bar u SAD.

Ovo je otkrilo istraživanje objavljeno u Scientific reports u novembru 2022. Prije pedesetak godina, srednji životni vijek pčele radilice bio je 34.3 dana. Sada je 17.7 dana, odnosno jedva 18 dana.

Komercijalni pčelari sada obično gube 30% do 40% svojih zajednica svake godine - znatno više nego u prethodnim decenijama. Razlog ovoga  je velika smrtnost pčela, koja je povećana za oko 50% ali što je razlog te smrtnosti? Razlog bi mogao biti upravo kraći životni vijek.

Kraći život znači manje vremena za sakupljanje peludi i nektara, a time i manje rezerve meda koje pomažu pčelama da prežive do sljedećeg proljeća. 

Pčele u studiji nisu imale simptome neke bolesti, mada autori, s obzirom da su lutke (pupe) uzete iz košnice unutar 24h nakon što su izašle iz svojih ćelija, ne odbacuju mogućnost zaraze ili trovanja pesticidima u ranoj fazi.

Istraživači nagađaju da su uzgajivači možda slučajno skratili potencijalni životni vijek dok su poboljšavali otpornost na bolesti, jer bi kraće živuće pčele mogle manje širiti bolest.

Treba naglasiti da se istraživanja odnosilo na američke pčele. Situacija drugdje u svijetu može biti i drugačija. 

Primjedbe

Popularni tekstovi

Šta treba znati o Q groznici?

Pametni beton antičkih Rimljana omogućio trajnost njihovih građevina

Fizika i hemija majoneze