Molnupiravir upola smanjuje hospitalizaciju i rizik od smrtnog ishoda kod COVID-19, ali...
Kompanija Merck uskoro aplicira za odobrenje prvog oralnog lijeka za COVID-19  kod FDA. 

Pilula koja se daje rano nakon infekcije SARS-CoV-2 smanjuje upola rizik od hospitalizacije i smrti osobe koja ima COVID-19, prema rezultatima koje je objavio farmaceutski Merck & Co. Ova terapija je prvi oralni antivirusni lijek koja se pokazala efikasnom protiv SARS-CoV-2, a još je nekoliko u razvoju. I Pfizer razvija oralni lijeka za COVID-19 kao i jedan koji bi se davao intravenozno.

Radi se o lijeku Molnupiravir, o kojem je QoS već ranije izvještavao. To je ribonukleozidni analog. To je sintetički lijek prvobitno razvijan kao lijek za gripu. Radi se o sintetičkom nukleozidnom derivatu N4-hidroksicitidin (NHC) koji vrši svoje antivirusno djelovanje uvođenjem grešaka u kopiranju tokom replikacije virusne RNK. 

Novi rezultati proizlaze iz podataka od 775 nehospitaliziranih pacijenata koji su se pridružili ispitivanju u roku od 5 dana od početka simptoma i imali barem jedan faktor rizika za razvoj teške bolesti. 

Pacijenti su primali terapiju 5 dana, a laboratorijske studije pokazale su da ova terapija narušava sposobnost virusa SARS-CoV-2 da se replicira. Također, treba naglasiti da su se rezultati ovog lijeka odnosili na nehospittalitirane pacijente sa lakom ili umjerenom kliničkom slikom. 

Među pacijentima koji su uzimali molnupiravir, 7.3% je bilo hospitalizovano ili preminulo u poređenju sa 14.1 %  onih koji su dobili placebo.

Merck je planirao uključiti 1550 pacijenata, no neovisno povjerenstvo za praćenje podataka zaustavilo je studiju kad je postalo jasno da je lijek efikasan.

Molnupiravir se nalazi i na listi praćenja National institute for health and care excellence - NICE UK. 

Ono što zabrinjava vezano za Molnupiravir jeste to da se pojavio rad koji je pokazao mutageno dejstvo lijeka na stanice sisara. Do mutageneze stanica kad ih tretiraju mjesec dana djelatnom koncentracijom od 3 mikromola, a porast mutacija je statistički značajan u odnosu na kontrolu, gdje nikakav mutagen nije primjenjen, ali niži od tretmana UV zrakama.

Autori rada vjeruju da do toga dolazi zbog metaboliziranja rNHC (ribonukleinska varijanta NHC) u dNHC (dezoksiribonukleinska varijanta NHC) čime se omogućuje njegova ugradnja u DNK. To ne pokazuju izravno u rezultatima, nego zaključuju iz općeg znanja o metabolizaciji nukleotida i njihovih analoga te je ovaj dio tek hipotetički za sada.

Lijekovi za COVID-19  u kojima je odnos benefit-potencijalne nuspojave u korist upotrebe lijeka su nam potrebni.  Neki od lijekova koji se već primjenjuju, poput remdesivira, daju se intravenski, što znači da se daju samo u bolnicama, ali se ne mogu koristiti za kućno liječenje. 

Sigurno je da će FDA Mercku postaviti pitanja oko mutagenosti lijeka i dobro odvagati prije odobrenja te da sama kompanija radi i na toksikološkim analizima ovog kandidata za lijek. 

Također, treba još jednom naglasiti da se lijek u studiji davao nehospitaliziranim sa lakšom ili umjerenom kliničkom slikom. Cilj ovog lijeka jeste sprječavanje hospitalizacije, ali vakcine to jo uvijek postižu jeftinije i efikasnije. Primjedbe

Popularni postovi s ovog bloga

Sastav Pfizerove i Modernine RNK vakcine i osobine RNK vakcina

Klitoris: vrh ledenog brijega užitka

Ne, nije tačno da potpuno vakcinisani zdravstveni radnici imaju 251 puta veće virusno opterećenje i da su opasnost za nevakcinisane